Matinspirasjon fra Sverige

I Norge elsker vi eksotiske retter fra andre land. Det være seg taco, bacalao eller gulasj, alle spennende retter fra andre kjøkken. Slik mat er populære kulturprodukt. Det kan vi se av det utall kokebøker som selges hvert år, for ikke å snakke om alle matprogrammer på TV og matoppskrifter på nettet. En slik utvikling innebærer også en rask spredning av matretter fra andre kulturer og gir inspirasjon til å skape nye retter.

Det er nærliggende og tenke seg at typisk norsk mat er særlig påvirket av danske og svenske tradisjoner, ikke minst fordi vi i mange år har vært i union med disse landene. Samtidig har de nordiske landene relativt likt klima og dermed tilgang til like ingredienser. Retter som vi i dag regner som typiske norske som for eksempel får-i-kål kan spores tilbake til danske mattradisjoner. Det er derfor ikke overraskende at enkelte festivaler har spesialisert seg på skandinaviske matretter.

Vi var i union med Sverige i nesten 100 år.

Svensk påvirkning

Mat har også blitt grunnlag for egne festivaler. På festivaler vil vi oppleve nye matretter og få inspirasjon. Fra Sverige får vi også musikk og klær. Sortimentet til NA-KD er som en fyldig kokebok med spennende retter.

Dette kan være rene matfestivaler eller innslag på markedsdager som omfatter en rekke andre produkter og aktiviteter. Mange matfestivaler er dominert av lokale råvarer og matretter, men etter hvert har mange festivaler fått et stadig større innslag av utenlandske retter og råvarer. Såkalt eksotisk mat har blitt svært populær på kort tid, noe som avspeiler seg i en lang rekke restauranter som har spesialisert seg på utenlandsk matretter.

Svensk matfestival i Norge

Det er derfor rimelig å anta at svenske mattradisjoner har hatt innflytelse på kostholdet også i Norge og da kanskje særlig i grenseområdene. Svenskene er særlig kjent for sitt smørgåss bord med et stort utvalg av silderetter. Andre retter som har fått innpass i Norge er svenske kjøttbuller som blant annet er et fast innslag i alle IKEA forretninger. En annen typisk svensk rett som ertesoppa kan også ha hatt betydning for norske mattradisjoner, samt strømning, en spesiell matrett med odør.